Ældresektoren

Det kinesiske samfund står overfor en enorm social og økonomisk udfordring indenfor ældresektoren over de kommende år, som vil blive yderligere forstærket på grund af den indtil fornylig strikse et-barns politik, den stigende og omfattende urbanisering (i form af migration fra land til by), stigningen i levealderen, den officielt (lave) pensionsalder og andre sociale faktorer.

 

                              Eldercare-GDP

 

Siden slutningen af 1990'erne har der været en stigende fokus på udfordringerne for det aldrende kinesiske samfund, og regeringen har derfor vedtaget en række ambitiøse målsætninger såsom udviklingen af mere tidssvarende pensionsordninger og en mere effektiv hjemmehjælps service samt opførelse af flere ældreboliger. Med andre ord betragter den kinesiske regering udfordringerne med det aldrende kinesiske samfund som en vigtig langtids strategisk samfundsopgave.

I Kina er den traditionelle familiestruktur, at den yngre del af familien tager sig af de ældre, men den hidtil førte et-barns politik, den stigende urbanisering og andre sociale forandringer har ført til et opbrud i den traditionelle struktur i mange familier med en voksende efterspørgsel efter en effektiv hjemmehjælpsservice og flere plejehjemspladser til følge.

Eldercare5Old CN couple walkingEldercare3

CNDKFOCUS har sammen med SOSU Sjælland over de seneste år deltaget aktivt i og bidraget til udviklingen af ældresektoren i Zhejiang provinsen (syd for Shanghai), som er Region Sjællands venskabsregion i Kina.

 

 

copyright © 2012 synergi webbureau reklamebureau