Grønt byggeri

Kina er og vil fortsat være verdens største marked for byggeri. Landets kraftige økonomiske vækst og den hastigt voksende vandring fra land til by - urbaniseringen - hvor henved 350 millioner mennesker forventes over de kommende 20 år at søge ind til byerne, vil være lokomotivet for den fortsatte kraftige vækst og produktion i byggeriet, som forventes at andrage opførelse af 40 mia. etage m2 over de kommende 20 år.

Den kinesiske byggekvalitet må generelt set betragtes som dårlig sammenlignet med vestlig standard, og den forventede levetid for nybyggeri er da også kun 30-40 år. Selvom den kinesiske regering har opstillet ambitiøse målsætninger og udstukket retningslinier for grønt byggeri, så udgør grønt byggeri i dag reelt set kun nogle få procent af det samlede etageareal for nybyggeriet.

Kina anerkender, at landet har brug for viden og teknologioverførsel fra udlandet til bl.a. byplanlægning, integreret og miljørigtig design og arkitektur, m.v., og danske rådgivningsfirmaer og arkitekter er i Kina kendt for værende blandt verdens førende inden for disse områder.

Green building - plantsGreen buildings - energy saving

 

copyright © 2012 synergi webbureau reklamebureau