Investering

En af CNDKFOCUS' kerne forretningsområder er at tilbyde konsulentbistand og information om investeringsmuligheder i Kina og Danmark. CNDKFOCUS har således overfor flere kunder opbygget et solidt renommé som en effektiv ekspert, formidler og problemknuser indenfor en række tværkulturelle spørgsmål og derigennem skabt forståelse og bygget bro mellem kinesiske og danske forretningsfolk og investorer, hvilket igen har ført til succesfulde samarbejder parterne imellem.

Desuden assisterer vi vores kinesiske klienter i deres søgen efter potentielle investeringsobjekter i Danmark; ikke alene gennem brobygning mellem kulturerne, men også gennem etablering af højniveau ekspertgrupper i forbindelse med afgivelse af tilbud på og udarbejdelse af Due Diligence rapporter for potentielle M & A projekter.

                           CNDK handshake

 Herudover tilbyder vi at bistå danske virksomheder, som ønsker at etablere eget kontor/virksomhed i Kina med valg af den for den enkelte virksomhed mest optimale virksomhedsform, finde frem til den mest passende lokation og lokaler, og gennem vores one-stop service håndterer vi gerne al papirarbejdet og øvrige formaliteter i forbindelse med etablering og i relation til de kinesiske myndigheder.

 DK pavilion buildingExpo pavilion

Grundet praktiske erfaringer med planlægning, opførelse, drift (administration, logistik, import/eksport, afholdelse af officielle og forretningsmøder, m.v.) og afvikling af den danske pavillon på verdensudstillingen i Shanghai 2010, betragter vi konsulentbistand og –rådgivning samt praktisk assistance i forbindelse med projektledelse som en af vores kerneydelser i CNDKFOCUS.

 

copyright © 2012 synergi webbureau reklamebureau